Aflevering 2, In de Vreeze des Heeren

Geert Mak loopt van Lemmer naar Franeker en probeert daarbij zoveel mogelijk in de voetsporen van de Jacob en Dirk te blijven. De toch ietwat arrogante jongens met hun door Willem Bilderdijk geïnspireerde, vrijzinnige ideeën krijgen het in Groningen aan de stok met een aantal studenten. Jacob redt de situatie door eens flink met zijn stok om zich heen te slaan.

Als Geert Franeker bezoekt wordt duidelijk dat in Friesland de tijd niet stilstaat. In het gebouw waar ooit een universiteit is gevestigd is nu een psychiatrisch centrum ondergebracht. De vrouwen die daar uit het raam hangen, moeten wel smakelijk lachen om Geert die hen vertelt dat ze op een universiteit zitten!