Contact

Contact met Geert Mak


Voor correspondentie kunt u Geert Mak benaderen via

Uitgeverij Atlas
Postbus 13
1000 AA Amsterdam

Uitgeverij Atlas Contact

Perscontacten verlopen via diezelfde uitgeverij, Yvette Cramer, ycramer@atlascontact.nl.

Eventuele lezingen worden geregeld via de Schrijverscentrale, telefoon 020-6234923.

Voor internationale lezingen en lezingen voor bedrijven en grote instellingen:  Speaker Ideas, telefoon 02975-83252, www.speakerideas.com, e-mail:  eithne@speakerideas.com.

Voor alle overige zaken: Buro Text, Andrea Wesdorp, telefoon 0416-540409, info@burotext.nl.