In de pers

'Als Gabriel Garcia Marquez een Fries zou zijn geweest dan zou hij ook naar de hoofdstad zijn getogen en dit soort reportages hebben geschreven.’
- HP/De Tijd

'Een schitterend, maar ook zeer verontrustend boek over Amsterdam.'
- Geert van Istendael, De Morgen

'Maks geduldige verslaggeving raakt het hart en geeft veel om over na te denken. [...] Ik hoop dat Mak altijd op straat zal blijven rondlopen, met mensen pratend, luisterend, desnoods caravans verplaatsend, en dat het hem nooit lukken zal de stank van Amsterdam af te wassen.'
- Vrij Nederland

'Maks scherpe observaties hebben ook iets in zich van nostalgie, maar in de goede betekenis van het woord. Niet die van de somber gestemde conservatief, die vroeger alles beter vond, maar meer die van de stedeling die "stukjes oud" koestert in een zich vernieuwende omgeving.'
- Leeuwarder Courant

'Veel aandacht voor details, levende dialogen, goed geconstrueerde verhalen en ontboezemingen die de lezer raken. Dat zijn de kenmerken van de reportages van Geert Mak. In literatuur gaat het in feite om dezelfde elementen.'
- De Stem

'Zo goed geschreven, dat de gebruikelijke genre-grenzen tussen journalistiek, fictie en non-fictie hier vervagen.'
- Amersfoortse Courant