Nederland | Boeken

De eeuw van mijn vader

Wat verbindt ons met al diegenen die in de voorbije eeuw geleefd hebben? Is het niet hun menselijkheid, hun blindheid soms, meer nog dan hun grote en kleine heldendom? Geert Mak schreef een biografie van het Nederland van de twintigste eeuw in de vorm van een familiegeschiedenis. Lees meer >

Hoe God verdween uit Jorwerd

Hoe God verdween uit Jorwerd is de biografie van een dorp tijdens de stille revolutie tussen 1945 en 1995. Het is het verhaal van de boeren en het geld, van de kleine winkeliers en de oprukkende stad, van de kerktoren die instortte en de import die niet meer groette. Lees meer >

Verleden van Nederland

Iedere generatie heeft nieuwe en andere vragen aan de geschiedenis. Iedere generatie verwerft andere inzichten dan voorgaande generaties. Geert Mak schiep, met vier andere eigenzinnige historici, een nieuwe kijk op het verleden van Nederland vanuit de 21ste eeuw, soms ontnuchterend maar telkens weer verrassend. Lees meer >

Lopen met Van Lennep

Twee Leidse studenten, de ene 25 jaar, de ander 21, besluiten in de zomer van 1823 een Grand Tour te maken. Niet een door Europa, de traditionele reis waarmee gegoede jongelingen hun opleiding afsloten, maar te voet door Nederland, dat pas in 1795 officieel één natie was geworden. Lees meer >

Gedoemd tot kwetsbaarheid

Hoe kunnen we deze geschiedenis ooit aan onze kleinkinderen vertellen, het verhaal over die laatste maanden van 2004? Wat zullen we ons nog herinneren? Het doorstoken lichaam in de Linnaeusstraat? De kelders die opengingen? De almaar bewegende lippen van politici en intellectuelen? Lees meer >

De zomer van 1823

De Zomer van 1823 - In het voetspoor van Jacob van Lennep - was een 9-delige RVU televisieserie, in het jaar 2000 gemaakt door de auteur Geert Mak en filmmaker Theo Uittenbogaard, over de voettocht, die Jacob van Lennep en zijn studievriend Dirk van Hogendorp in 1823 maakten als inspectietocht door het 'oude en toch ook nieuwe Nederland'. Lees meer >

Hoe't God ferdwûn út Jorwert 

Eindelijk thuisgekomen: Jorwert nu ook in het Fries, met een actueel nawoord over het Friese boerenland. Hoe't God ferdwûn út Jorwert is hier te bestellen. Lees meer >

Ooggetuigen van de vaderlandse geschiedenis

Pogingen om waarnemingen of belevenissen in een geschreven verslag om te zetten, doen de realiteit bijna altijd geweld aan. Maar soms weet een ooggetuigenverslag een gebeurtenis uit het verleden in geuren en kleuren tot leven te wekken, op te roepen zoals ze geweest had kunnen zijn, alsof de lezer toegang krijgt tot een skybox met magistraal uitzicht. Lees meer >

Het ontsnapte land

Een oude man droomt in zijn laatste maanden over de eerste reis, van Schiedam naar Zaandam en terug, die hij in de zomer van 1912 als jongen maakte met zijn oom, een beurtschipper. Het is een droom over stille geluiden in een ernstig landschap, met polders, kleine huizen en zwartgeteerde schuren. Lees meer >

Nagekomen flessenpost

Nederland is bezig door een rouwproces te gaan, en we moeten er allemaal aan geloven. Maar zo langzamerhand wordt het tijd om de realiteit onder ogen te zien. Om onze burgermoed weer uit de kast te halen. Om deze verkramping los te laten. Er is immers maar één mogelijkheid: de dynamiek van de hoop. We hebben geen alternatief. Lees meer >