Actueel

Februaristaking

Op donderdag 25 februari 2021, tachtig jaar na dato, hield Geert Mak de toespraak bij de herdenking van de Amsterdamse Februaristaking bij de Dokwerker. Lees meer >

Het verdriet van Boer Frans

Allemaal boeren. Met allemaal dezelfde namen. Boeren en boerenzonen, in een lange, eeuwigdurende lijn.’ We vragen vaak het onmogelijke van hen. Maar de boeren zelf gaan ook niet vrijuit. Geert Mak over de gemotoriseerde wanhoop en de tragiek van het boerenbedrijf. Lees meer >

De waarheid onder vuur

Het willens en wetens verkondigen van klinkklare onwaarheden, het welbewust liegen, wordt een schijnbaar normaal onderdeel van het publieke debat. En de wereld van de geschiedenis is daarvoor extra kwetsbaar. Openingstoespraak van Geert Mak op de Dag van de Geschiedenis. Lees meer >