Contact


Voor correspondentie kunt u Geert Mak benaderen via

Uitgeverij Atlas Contact
Postbus 13
1000 AA Amsterdam

Uitgeverij Atlas Contact

Perscontacten verlopen via de uitgeverij, Yvette Cramer, ycramer@atlascontact.nl.

Eventuele lezingen worden geregeld via de Schrijverscentrale, telefoon 020-6234923.

Voor internationale lezingen en lezingen voor bedrijven en grote instellingen: Speaker Ideas, telefoon 02975-83252, www.speakerideas.com, e-mail: eithne@speakerideas.com.