Aflevering 2, Amsterdam en ons volkslied

In de zestiende eeuw viel Nederland onder het rijk van de katholieke Spaanse koning Filips II. Nederland en Vlaanderen waren zo'n beetje de uithoek van zijn rijk en hij beschouwde het gebied als een soort kolonie. In 1568 brak De Opstand uit die ook wel de Tachtigjarige oorlog wordt genoemd.

Sasja wordt meegenomen naar de Oude Kerk in Amsterdam, waar de oorsprong van de opstand ligt. Het Oude Kerksplein is één van de oudste pleintjes in Amsterdam, het is een soort dorpsplein met kleine huisjes eromheen. Er woonden voornamelijk textielwevers. In navolging van een opstand in Antwerpen kwamen de Amsterdammers in 1566 in opstand tegen de katholieke overheersing en al het zilver en de schilderijen werden uit de rijke Oude Kerk gebeukt en gesloopt. Deze actie is bekend geworden onder de naam de Beeldenstorm. Nu nog is de Oude Kerk een strakke, kale, protestantse kerk.

Willem van Oranje was een held tijdens de Tachtigjarige oorlog. Het Wilhelmus volkslied gaat over hem. Net zoals Willem van Oranje zelf, was ook het lied over hem populair in die tijd. Het was een tophit die op straat gezongen en geneuried werd. Pas in de jaren dertig van de twintigste eeuw werd het Wilhelmus officieel het Nederlands volkslied en met name tijdens de Tweede Wereldoorlog had het een verbindende kracht.