In de pers

Dit moet er gebeuren: het voltallige kabinet Kok II dient gedurende het zomerreces te worden opgesloten in het voormalige blindeninstituut De Steffenberg in Vught. Daar, in de kamers die door rijke Vughtenaren ongeschikt werden bevonden voor asielzoekers die de gruwelen van de wereldgeschiedenis ontvluchtten, dienen de ministers en staatssecretarissen elke avond een hoofdstuk te lezen uit het boek Ooggetuigen van de wereldgeschiedenis, samengesteld door Geert Mak en René van Stipriaan. ’s Ochtendsmoeten zij de gelezen tekst overpeinzen, om vervolgens ’s middags in een kringgesprek te vertellen wat zij ervan hebben opgestoken.’
Karel Glastra van Loon, Vrij Nederland, 20 maart 1999

‘[...] koopt u allen dit dit prachtige boek, lees het en herlees het, overpeins wat er geschreven staat, overweeg het in uw hart [...]’
Karel Glastra van Loon, Vrij Nederland, 20 maart 1999

‘Je leest het zoals je gekluisterd zit aan de buis, zodra je een ramp of oorlog in het echt krijgt voorgeschoteld, vaak verstard als “captive audience”.’
Rob Schouten, Trouw, 20 februari 1999

‘Waarom de reportage zo’n prettig oergenre is, blijkt eens temeer uit de zojuist verschenen bundel Ooggetuigen van de wereldgeschiedenis, samengesteld door Geert Mak en René van Stipriaan. Daarin: passages uit dagboeken, reisverslagen, brieven en krantenartikelen, altijd handelend over gebeurtenissen die het betreffende tijdvak haar kleur gaven.’
Rob van Scheers, IDFA Magazine, maart 1999

‘Al de opgenomen getuigenissen zijn afkomstig uit dagboeken, brieven, reisverslagen en krantenartikelen. Het is de verdienste van de samenstellers van de bundel, Geert Mak en René van Stipriaan, dat ze er een evenwichtig en representatief beeld van de wereldgeschiedenis uit hebben gedestilleerd’
De Financieel Economische Tijd, 8 mei 1999

Bij de herziene editie in 2004:
‘In deze nieuwe uitgave zijn de meeste verslagen voorzien van bijzondere, aangrijpende en soms zelfs schokkende illustraties.’
GPD, 18 december 2004