Brexit: meer Europese integratie betekent nog geen superstaat

Niet alleen de Brexit, ook het sentiment in veel andere landen toont aan dat het hart van menig Europeaan bij de natiestaat ligt. Toch zegt het hoofd: om te overleven moeten we nog meer vervlochten raken. Hoe gaan we om met deze spagaat?

Lees verder…..