In de pers

'Het ware meesterschap […] Het Jorwerd van Mak is als het Macondo van García Márquez.' en ‘Het Jorwerd van Mak is als het Macondo van García Márquez, het is geen plaats maar een gemoedsgesteldheid, een besef van de teloorgang van intimiteit, gezelligheid en saamhorigheid.’
NRC Handelsblad

Henriëtte Roland Holstprijs
NS Publieksprijs 2000

'Nergens is de stille revolutie op het platteland mooier en gevoeliger beschreven dan door Geert Mak.' 
De Volkskrant

'Als er ooit een boek was dat het verdient om in alle Europese talen gelezen te worden, dan is dit het wel.' 
Irish Times

‘Sietske werd in oktober 1952 ziek. Ze had alles overleefd, maar leverkanker niet. Ze stierf thuis, onder veel pijn. Na de begrafenis was er thee met een krakeling.’ Het getuigt van meesterschap, zo’n zin en je komt ze bij Geert Mak met grote regelmaat tegen: feit, sfeer, leed en dan plotseling die punchline, die doodrustige relativering, waardoor je als lezer achterblijft met een glimlach van weemoed.
Het interessante is dat Geert Mak in deze toon lijkt samen te vallen met de mensen over wie hij schrijft: de bewoners van het Friese dorp Jorwerd. Hij is zelf een Jorwerter geworden, het Friese bloed in hem is gaan borrelen en bruisen, hij is de melkvaarder, de kruidenier, de smid, de schilder en de boer en de lezer wordt onherroepelijk overvallen door een gevoel van schuld. De lezer is namelijk de Ander, de stedeling, die de modernisering op zijn geweten heeft: jullie, of misschien moet ik zeggen ‘wij’, degenen die denken in termen van tijd en geld en degenen die de tractor bedachten, de melkmachine, de dorsmachine, de ruilverkaveling, de superheffing en de mestquota, om maar te zwijgen over de televisie, de supermarkt en de vakantiebungalow – achteloos hebben wij een duizenden jaren oude levenswijze laten vergaan, een stuk van onze geschiedenis van de aardbodem geveegd. Wij, de lezers van dit belangrijke boek van Geert Mak, wij hebben er geen traan om gelaten, we hebben er geen glas melk minder om gedronken, alsof het nergens vandaan kwam…
Anil Ramdas in NRCHandelsblad

‘De grootste charme van dit boek ligt in het formuleringsvermogen van Geert Mak.’
De Standaard

Het boek leest als een spannende roman en is doorspekt met prachtige anekdotes. Geert Mak is een verteller en ging te werk volgens de principes van de oral history: hij nam een klein halfjaar zijn intrek in het dorp en legde zijn oor te luisteren. Dat hij, opgegroeid in Friesland, de Friese taal beheerst, was een onmiskenbaar voordeel.
Sytske van Aalsum in Trouw