In de pers

'Wanneer alle uitzendingen, lezingen en tentoonstellingen van de campagne Verleden van Nederland achter de rug zijn, blijft er één boek over dat als klein monument kan dienen: het gelijknamige boek Verleden van Nederland. Het monumentale karakter schuilt in de verzorgde vormgeving, in de keuze van vele en vaak nauwelijks bekende illustraties, in de soepel geschreven teksten en in de evenwichtige benadering van het verleden.'
Willem Bouwman - Nederlands Dagblad
 
'Aan de hand van acht hoofdstukken wordt de lezer meegenomen van de tijd van de eerste bewoners van de delta tot het Nederland van nu. Een boeiende reis voor iedereen die ook van achteruit kijken houdt. Verleden van Nederland is niet alleen prettig geschreven. Er valt ook voldoende te bekijken. In het boek zijn legio beroemde en vaak ook erg onbekende afbeeldingen te vinden die de beschreven geschiedenis extra lading geven. [...] Bij dit soort globale overzichtswerken is een goede inhoudsindex van groot belang. Verleden van Nederland heeft zo'n heldere index waardoor de drempel laag is het boek ook op verloren momenten eens uit de kast te pakken en op zoek te gaan naar een klein stukje (vergeten) geschiedenis.  [...] Natuurlijk zijn in de loop der tijden legio boeken over de vaderlandse geschiedenis verschenen. Verleden van Nederland onderscheidt zich door haar toegankelijkheid. Het is misschien wel het meest laagdrempelige globale overzichtswerk over de geschiedenis van de Lage Landen en zal daarmee een grote hoeveelheid ouderen én waarschijnlijk ook jongeren kunnen bekoren. Een toegankelijk werk over de Nederlandse geschiedenis.' 
Yuri Visser - Historiek.net
  
'In een goed geschreven en rijk geïllustreerd verhaal behandelen de auteurs de hoofdlijnen uit de Nederlandse geschiedenis. Zij vervlechten dit met bijzondere anekdotes en casussen.'
Marcel Broersma - Leeuwarder Courant
  
'Het boek Verleden van Nederland noemt eveneens de jaartallen, maar levert ook de verhalen en zet ze bovendien in het perspectief van de tijd. Het heeft een zeer toegankelijke en goed leesbare uitgave opgeleverd. [...] Het illustratiemateriaal is toch al een sterk onderdeel van het boek. Het zijn niet de geijkte plaatjes, maar ze zijn met zorg gekozen om de verhalen te ondersteunen en voorzien van verhelderende bijschriften.'
Roelof Hoekmar - Dagblad van het Noorden
  
'Het boek is in een uitstekend leesbare stijl geschreven. Aan het begin van ieder hoofdstuk staat een overzicht met de belangrijkste gebeurtenissen van de besproken periode. Het is grotendeels strak chronologisch geschreven. [...] Daarnaast is het rijk geïllustreerd met tekeningen, schilderijen, tekstfragmenten en landkaarten.'
Jan-Willem Tamminga - Friesch Dagblad
   
'De nationale geschiedenis nu eens niet in een reeks feiten, maar als boeiend verhaal.'
Jule Hinrichs - FD Persoonlijk
   
'De eerste zin van Geert Mak is magistraal: 'Aan de randen van de aardschijf, voorbij de Zuilen van Hercules en ver van de beschaafde wereld, lag de loodgrijze oceaan van het noorden.' Lezen we door? Of liever even naar de Gouden Eeuw? Nee, toch maar onze eigen tijd. Of de Middeleeuwen? Enfin, de hele geschiedenis van ons land staat in dit prachtig uitgegeven boek.'
Liesbeth Wytzes - Elsevier
   
'Dit monumentale boekwerk [...] belicht het fascinerende verleden van ons land. Geert Mak en vier collega-auteurs brengen zeeslagen, oorlogen, politieke controverses, godsdiensttwisten en talloze andere bekende en minder bekende gebeurtenissen die Nederland vormden tot leven. Aan de enorme hoeveelheid (vaak verrassende!) illustraties is veel zorg besteed. In dit unieke lees- en kijkboek blijf je urenlang schatgraven, want hoe zat het ook alweer met de Bataven, de Tachtigjarige Oorlog, de republiek, Dolle Mina en...?'
4,5 ster in Visie

Meer informatie: www.verledenvannederland.nl