Vergeet Willem Arondéus niet!

Een van de laatste dingen die Willem Arondéus zei, vlak voordat hij  werd geeëxcuteerd, was: 'Vertel de mensen na de oorlog dat homo's niet minder moedig zijn dan andere mensen.' Vorige week besloot de meerderheid van de Provinciale Staten van Noord Holland te buigen voor de intimidatie van de PVV, en de Willem Arondéuslezing, een doortimmerd verhaal van de historicus Thomas von der Dunk, niet te laten doorgaan. Zijn misdraging ? De lezing zou volgens de VVD en de CDA 'te politiek' zijn, en ten onrechte verbanden leggen tussen de huidige politieke situatie en die van de jaren dertig en veertig. Verbanden die iedere historicus niet alleen mag leggen maar, als hij ze constateert, zelfs moet leggen. En kreeg Arondéus soms op 1 juli 1943 een kogel door zijn kop omdat hij een a-politiek watje was?

Protesteer deze lafheid! En kom naar de originele Willem Arondéuslezing die Von der Dunk aanstaande woensdag 27 april de 30e voordraagt voor de stoep van het Provinciehuis in Haarlem, in de Haarlemmerhout. Aanvang 20.00 uur. Houdt de nagedachtenis van Willem Arondéus in ere!