Een eeuw van uzelf?

Talloze malen kreeg ik de vraag voorgelegd: hoe schrijf je nu zo'n familiegeschiedenis? Hoe moet je dat aanpakken? Sinds dit voorjaar is er hulp. De journaliste Diane Bomers is een bureautje gestart dat assisteert bij het schrijven van uw eigen familiegeschiedenis. Voor meer informatie: www.uwlevengeschreven.nl.