In Duitsland: 'Niederlande'

Cover 'Niederlande' In Duitsland startte uitgeverij Beck de serie ‘Die Deutschen und ihre Nachbarn’, een reeks beknopte en persoonlijke beschrijvingen van de Duitse buurlanden. Op uitnodiging van de initiatiefnemers, de vroegere bondskanselier Helmut Schmidt en de voormalige bondspresident Richard von Weizsäcker, schreef Geert Mak ‘Niederlande’, een eigenzinnige schets van de Nederlandse geschiedenis.

Komt er te zijner tijd een Nederlandse uitgave? Geert Mak: ‘Misschien wel, hoewel dit boekje vooral geschreven is voor een Duits publiek dat zelfs geen idee heeft waar de Afsluitdijk ligt. Een paar gedeelten zijn bovendien, zij het in een andere vorm, al eerder in Nederland gepubliceerd. Hier hebben we Verleden van Nederland. Dat is voorlopig mooi genoeg.’

Anders auteurs in de serie zijn onder meer: Brigitte Hamann over Oostenrijk, Johannes Willms over Frankrijk en Thomas Urban over Polen.

Meer informatie op de website van de Duitse uitgever www.beck-shop.de

Verschenen: 31 oktober 2008
€ 18,00

1 november 2008