De grote Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs 2017 voor Geert Mak

De Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs gaat in 2017 naar Geert Mak. Volgens het fonds heeft zijn ‘ongeëvenaarde verteltrant’ de internationale geschiedenis voor velen tot leven gewekt. Door het verweven van historie en morele reflectie krijgt zijn werk een diepere lading, met daarbij nog eens zijn ‘diepe en humanitaire betrokkenheid bij mensen over de hele wereld’. De prijs is in 2010 ingesteld om personen en/of instellingen te lauweren die zich op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt op het brede terrein van cultuur en natuur in Nederland. Eerdere prijswinnaars waren onder andere het Orkest van de Achttiende Eeuw, fotograaf en filmmaker Anton Corbijn, theatermaker Johan Simons en documentairemaakster Heddy Honigmann. 

Aan de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs is een bedrag verbonden van 150.000 euro, verdeeld over een vrij besteedbaar bedrag en een zogenaamd Cultuurfonds op Naam. Geert Mak: ‘Dit komt opeens zomaar uit de lucht vallen. Ik ben natuurlijk zeer vereerd, maar ik beschouw het ook als een typische doorgeef-prijs. Er kunnen een paar leuke dingen mee gebeuren!’