De goede stad

Verscheen in het voorjaar van 2007 - Welke idealen liggen verscholen achter een stadsplattegrond uit 1625? Wat kunnen we leren van de ‘mercator sapiens’ van Casper Barlaeus? Waarom beheerst het gedachtegoed van de weduwe Pels nog altijd ons buitenlandse beleid? En wat hebben de smarten van de zeventiende-eeuwse magistraat Coenraad van Beuningen van doen met het huidige Amsterdam?

Wat Geert Mak betreft laten we het verleden nooit rusten. Of het nu om studies met een breed perspectief als De eeuw van mijn vader en In Europa gaat, of om de biografie van één enkel gebouw, zoals Het stadspaleis over het paleis op de Dam, Mak stelt zich steeds weer ten doel om de geschiedenis tot leven te wekken. En dat altijd vanuit het standpunt dat wie het verleden niet kent, het heden niet kan begrijpen.

Behalve de grote studies in boekvorm, die hem tot een van de geliefdste schrijvers van Nederland hebben gemaakt, schreef Mak ook vele losse beschouwingen, essays en reisnotities. De beste daarvan werden gebundeld in De goede stad, en uit de gevarieerdheid van de stukken daarin blijkt opnieuw hoe breed Maks interesse is. Om een greep uit de onderwerpen te doen: de oorsprong van sprookjes, journalistiek in Nederland, Pim Fortuyn en de ontzuiling, fictie en non-fictie, monumentenzorg en welke rol nostalgie daarbij speelt... Hoe uiteenlopend de stukken echter ook zijn, Mak is iedere keer weer de verteller die je om zijn vinger windt en meesleept in een betoog met een onderwerp waarvan je niet eens vermoedde dat het je interesse had.