Biografie | Kijken en luisteren

Bekijk en luister hier naar artikelen behorende bij de biografie van Geert Mak.

Familiekoffer

Het materiaal voor De eeuw van mijn vader ligt grotendeels in een grote hutkoffer: documenten, portretten, krantenknipsels, heel veel brieven en twee bruine fotoalbums. Hier een kleine selectie. Lees meer >

Visionairs over Nederland in 2030

Terwijl politiek Den Haag discussieert over de korte termijn, kijken wij vooruit naar 2030. Hoe ziet de Nederlandse samenleving er dan uit?  Lees meer >

WEG VAN HET RENDEMENTSDENKEN: OP ZOEK NAAR ANDERE WAARDEN

De filosoof en pedagoog Jan Amoz Comenius leefde in gruwelijke en chaotische tijden. Welke lessen biedt zijn denken voor onze hedendaagse chaos? Toespraak bij de aanvaarding van de Comeniusprijs op zaterdag 21 maart 2015 in de Grote Kerk te Naarden. 'Het is de opgaaf van deze tijd om , zoals Comenius dat deed, opnieuw die verloren ‘menselijkheid der mensheid’ centraal te stellen. Dat geldt voor de samenleving als geheel en zeker ook voor de economie – ooit een normatieve wetenschap – en de politiek.' Lees meer >

Paul Rosenmöller en Geert Mak

In dit programma van de Ikon bezocht Paul Rosenmöller met Geert Mak een aantal plekken in Europa die belangrijk voor hem zijn. Uitgezonden op 11 december 2004. Lees meer >

De woede van mijn oom Petrus

Over verhalen en de werkelijkheid Op vrijdag 2 november hield de Duits/Nederlandse Philipp Blom in de Groningse Martinikerk de dertigste Van der Leeuw-lezing. ‘De mens is een dier dat verhalen vertelt,’ betoogde hij. De verhalen zijn nodig, maar ook gevaarlijk. Geert Mak, als co-referent, vroeg zich af wat het doel van verhalen was, en welke orde verhalen dienen: de boerenorde, de nationale orde, de markt misschien? Lees meer >