Verleden van Nederland

Verschenen in 2008 - Iedere generatie heeft nieuwe en andere vragen aan de geschiedenis. Iedere generatie verwerft andere inzichten dan voorgaande generaties. Geert Mak schiep, met vier andere eigenzinnige historici, een nieuwe kijk op het verleden van Nederland vanuit de 21ste eeuw, soms ontnuchterend maar telkens weer verrassend.
 

In Verleden van Nederland trekken alle belangrijke historische gebeurtenissen en figuren uit de geschiedenis van de Lage Landen voorbij. Het is een uiterst toegankelijk, rijk geïllustreerd werk om telkens weer naar terug te grijpen, vol feiten, data, anekdotes, analyses en unieke historische beelden. Maar ook voor wie de Nederlandse geschiedenis goed denkt te kennen biedt Verleden van Nederland tal van nieuwe inzichten. Vijf bijzondere historici – Jan Bank, Gijsbert van Es, Piet de Rooy, René van Stipriaan en Geert Mak – schreven gezamenlijk dit verhaal, een soms ontnuchterende, soms ook hartverwarmende kijk op de Nederlandse geschiedenis, gezien vanuit de 21e eeuw.

Verleden van Nederland is een nieuw verhaal, een verhaal dat aanmoedigt tot verdere verdieping, een verhaal voor beginners en gevorderden. 

Het boek is onderdeel van het grote historische multimediale project Verleden van Nederland, met onder meer een gelijknamige televisieserie, een uitgebreide website en overal in de provincies activiteiten op scholen, in bibliotheken en elders.

Meer informatie: www.verledenvannederland.nl