Wij Amsterdammers, een kleine inburgeringscursus

Sasja Elke aflevering is een informerend gesprek tussen Geert Mak en zijn vriend Sasja, die begin jaren negentig vluchtte uit Joegoslavië. Centraal staat de belevingswereld van Sasja die als allochtoon veel vragen heeft over ‘onze’ geschiedenis. Het zijn vragen waar autochtonen Nederlanders allang niet meer bij stil staan, maar zeker niet altijd het antwoord op weten. Door in de persoon van Sasja aanschouwelijk te maken hoe allochtonen Amsterdam zien en ervaren, moet er een samenhang ontstaan tussen heden en verleden. Geschiedenis is immers iets dat voortdurend in de maak is en waar wij allen deel van uitmaken.

Hieronder kunt u meer lezen over de afzonderlijke delen en ze bekijken. Elke aflevering duurt twaalf minuten.

In het pamflet Gedoemd tot kwetsbaarheid (2005) schreef Geert Mak over zijn vriend Sasja. Over Amsterdam schreef hij Een kleine geschiedenis van Amsterdam, De Engel van Amsterdam en Het Stadspaleis.